Czerwcowe szkolenia CMG

 • Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na organizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP szkolenia

  28 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 14.00-19.15,Cięta riposta, twardy argument, trafne pytanie. Techniki językowe w negocjacjach i mediacjach”.


  29 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 9.00-14.15, Techniki negocjacyjne w mediacji - granice ingerencji mediatora i techniki zarządzania pertraktacjami”.

   MIEJSCE: Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok 4

  Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa oraz zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem szkolenia a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych) pod warunkiem zapłaty

   

   

 • 1. Podaj imię *

 • 2. Podaj nazwisko *

 • 3. Podaj nr wpisu *

 • 4. Podaj adres e-mail: *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 5. Podaj nr telefonu *

  q
 • 6. Wybierz szkolenie, w którym chcesz uczestniczyć *

  Możesz wybrać jedno z nich, lub oba
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...